08 Tháng 08, 2022 | thao.truong
187 Xem 1 thích 1 Bình luận

Tăng cường giao lưu thể dục thể thao trong Tổng công ty

Hưởng ứng lời kêu goi tăng cường giao lưu thể dục thể thao giữa các đơn vị từ Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cơ sở đã thường xuyên tổ chức các buổi thi đấu giao hữu giữa các CLB bóng đá.