04 Tháng 06, 2018 | thao.truong
14 Xem 0 thích 0 Bình luận

VTC Digicom về với xứ Nghệ

Từ ngày 30/5 đến 02/06/2018, Công ty VTC Digicom đã tổ chức cho toàn thể CBNV nghỉ mát tại vùng biển Cửa Lò (Nghệ An).