11 Tháng 05, 2022 | ngoc.vu
153 Xem 0 thích 0 Bình luận

Vinh danh 10 “Gương mặt trẻ VTC tiêu biểu năm 2021”

Cuộc bình chọn Gương mặt trẻ VTC tiêu biểu năm 2021 đã chọn ra 10 gương mặt, đại diện cho 4 lĩnh vực: Kinh doanh, Công nghệ, Phong trào đoàn thể - Văn hóa doanh nghiệp, Hành chính - Tham mưu trong toàn Tổng công ty. Năm nay lĩnh vực Truyền thông – nội dung không có ứng viên được lựa chọn. 10 Gương mặt trẻ là những nhân tố trẻ xuất sắc, chất lượng cao, có vai trò và đóng góp thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đoàn thể - văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị trong năm 2021