25 Tháng 04, 2019 | quynhanh.vu
48 Xem 0 thích 0 Bình luận

Thể dục giữa giờ “KHỎE” để tăng năng suất, hiệu quả công việc

Sau gần 1 tháng thể dục "Khỏe", CBNV Cơ quan TCT đã dần hình thành thói quen thể dục giữa giờ vào các ngày làm việc trong tuần, đây là nếp sống văn hóa đẹp cần được nhân rộng trong toàn Tổng công ty.