01 Tháng 04, 2020 | ngoc.vu
41 Xem 3 thích 0 Bình luận

Thư chia tay của anh Hoàng Lê Sơn - nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

Theo Quyết định số 70/QĐ-VTC ngày 11/3/2020 của Hội đồng thành viên TCT, đồng chí Hoàng Lê Sơn sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc TCT kể từ ngày 1/4/2020. Sau hơn 22 năm gắn bó, làm việc và cống hiến hết mình với Tổng công ty VTC, đến nay theo nguyện vọng của cá nhân, anh Hoàng Lê Sơn sẽ chính thức chia tay đại gia đình VTC chúng ta trong sự tôn trọng, cảm kích và yêu thương...