04 Tháng 07, 2019 | ngoc.vu
137 Xem 0 thích 0 Bình luận

Thanh niên VTC hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với Đảng”

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019; thiết thực chào mừng Đại Hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019); nhằm tích cực tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên Khối góp phần đẩy mạnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng đã đề ra, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với Đảng” năm 2019...