14 Tháng 12, 2023 | thao.truong
578 Xem 0 thích 0 Bình luận

Lỗ hổng Zero-day có thể dẫn đến các cuộc tấn công diện rộng

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) cho hệ thống thông tin của tổ chức, góp phần bảo đảm an toàn cho không gian mạng Việt Nam, thời gian qua, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục ATTT - Bộ TT&TT luôn nỗ lực, tích cực tìm kiếm, phát hiện, đưa ra giải pháp, cùng các khuyến nghị xử lý.