08 Tháng 05, 2024 | manh.le
857 Xem 0 thích 0 Bình luận

Thông báo đấu giá 2 xe ô tô Ford

Tổng công ty VTC thanh lý 2 xe ô tô đã qua sử dụng cụ thể như sau: 1 xe ô tô 07 chỗ Ford Everret biển số: 29A-50741, sản xuất năm 2009 và 1 xe ô tô 05 chỗ Ford Escape biển số 29A-50742, sản xuất năm 2010.