27 Tháng 04, 2023 | ngoc.vu
770 Xem 0 thích 0 Bình luận

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2023

Ngày 25/4/2023, Văn phòng Tổng công ty đã gửi thông báo số 229/TB-VTC về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2023.