Tự hào là người VTC - Hãy Chuẩn VTC!

Bạn là Người VTC? bạn tự hào và muốn gắn bó với ngôi nhà chung VTC? Hãy thể hiện điều đó qua cách ứng xử, hành động hàng ngày của bạn khi tới VTC làm việc. Việc nhận thức đúng đắn và tích cực xây dựng văn hóa công sở sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển VTC trong giai đoạn mới.
27/05/2019 | ngoc.vu
675 Xem 0 thích 0 Bình luận
Ảnh được quan tâm |
1400 0 0

Lễ bàn giao Chủ tịch Công đoàn TCT VTC