05 Tháng 10, 2023 | manh.le
549 Xem 1 thích 0 Bình luận

Điều động, bổ nhiệm ông Lê Anh Dũng giữ vị trí Phó giám đốc Phụ trách Trung tâm Hạ tầng số VTC

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Anh Dũng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC (VTC Digicom) giữ chức Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Hạ tầng số VTC.