21 Tháng 05, 2024 | thao.truong
40 Xem 0 thích 0 Bình luận

VTC hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”

Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điên tử của Viêt Nam” do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ưong phát động tổ chức, Công đoàn Thông tin Truyền thông Việt Nam đã ra Công văn số 276/CĐTTTT-TGNC ngày 13/05/2024 về việc Tuyên truyền Cuộc thi này.