Thực đơn Bếp VTC tuần 2 tháng 05/2024

06/05/2024 | thao.truong
Thích
1368 Xem 0 thích 0 Bình luận
(Mâm cơm ca trưa tại Bếp ăn VTC - tầng 8, trụ sở 67B Hàm Long)
 
Thực đơn Bếp ăn VTC từ ngày 06 - 10/05/2024. Thực đơn theo yêu cầu của từng đơn vị và tùy ngày có thể thay đổi một số món do nguồn cung thị trường biến động, nhà bếp sẽ chủ động thay thế món có giá trị dinh dưỡng tương đương.
 

 
Truyền thông VTC

 

Viết bình luận

Xem các tin khác