05 Tháng 10, 2023 | thao.truong
556 Xem 0 thích 0 Bình luận

Cập nhật trình duyệt Chrome

Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin thuộc VNCERT vừa thông báo về lỗ hổng trong ứng dụng Google Chrome là CVE-2023-5217, được đánh giá ở mức nghiêm trọng, nếu khai thác thành công có thể thực thi lệnh trên máy tính người dùng. Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin TCT gửi thông báo quan trọng tới Đại gia đình VTC.