Sử dụng mật khẩu dúng cách

13/01/2020 | quynhanh.vu
Thích
1050 Xem 0 thích 0 Bình luận
Để bảo đảm an toàn cho máy tính, thiết bị di động, các hoạt động trên internet...chúng ta cần sử dụng mật khẩu đúng cách. Mật khẩu chính là hàng phòng thủ đầu tiên và quan trọng để chống lại các tội phạm mạng:

  ✅  Sử dụng mật khẩu mạnh.
  ✅  Sử dụng một mật khẩu duy nhất cho từng tài khoản quan trọng như email, tài khoản ngân hàng...
  ✅  Giữ bí mật mật khẩu bằng cách nhớ hoặc để ở nơi chỉ mình bạn có thể biết và đọc nó.
  ✅  Thiết lập các tùy chọn khôi phục mật khẩu và hãy cập nhật chúng một cách thường xuyên.
 
 
Tấn công mật khẩu là một phương pháp tấn công truyền thống và nguy hiểm nhắm vào người dùng.

GỢI Ý CÁCH ĐẶT MẬT KHẨU MẠNH

   ✅  Mật khẩu ít nhất phải có 7 ký tự.
   ✅  Sử dụng 4 loại ký tự bao gồm: chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt (@,$,#,%…).
   ✅  Không dùng các mật khẩu dễ đoán, biết như: họ tên, ngày sinh, ngày đặc biệt.
   ✅  Sử dụng ít nhất bốn ký tự khác nhau và ngẫu nhiên.

Nguồn: TTNC&PTCN TCT

Viết bình luận

Xem các tin khác