Số hiệu:

Hình thức văn bản:
Cơ quan ban hành:

Trích yếu nội dung:Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
ATTT TCT VTC Khác Thông báo Đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố ATTT tại Tổng công ty VTC và từng đơn vị 31/03/2023
12/2022/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 12/08/2022
713/CATTT-TĐQLGS Khác Công văn điều hành Công văn 713/CATTT-TĐQLGS năm 2019 hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ do Cục An toàn thông tin ban hành 27/04/2021
20/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư 20/2017/TT-BTTTT quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 12/09/2017
TCVN 11930:2017 Khác Thông báo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 01/01/2017
2238/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định 2238/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành 29/12/2020
24/2018/QH14 Quốc hội Luật Luật An ninh mạng 2018 quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 12/06/2018
269/2016/TT-BTC Khác Thông tư Cơ quan ban hành : Bộ tài chính. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin 14/11/2016
1017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 14/08/2018
632/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia 10/05/2017