01 Tháng 04, 2024 | thao.truong
428 Xem 0 thích 0 Bình luận

Về nguồn - Hành trình của sự biết ơn!

Ngày 29/03/2024 vừa qua, Chi bộ Đảng Công ty VTC Dịch vụ di động (VTC Mobile) đã tổ chức chương trình về nguồn tại Khu Di tích lịch sử Đá Chông (K9) để tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bày tỏ lòng biết ơn với Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam.