17/06/2024 | manh.le
430 Xem 1 thích 1 Bình luận
Sau một số năm không tổ chức kỳ nghỉ Hè cho cán bộ nhân viên, đặc biệt là đi du nước ngoài vì hoàn cảnh khách quan như dịch bệnh kéo dài, năm nay Tổng công ty tổ chức cho cán bộ nhân viên đi du lịch trong và ngoài nước. Đây là tin vui đối v...
Sẻ chia giọt hồng - Ngày Hội hiến máu VTC 2019
759 0 0

Sẻ chia giọt hồng - Ngày Hội hiến máu VTC 2019

18/09/2019 | ngoc.vu
Tự hào là người VTC - Hãy Chuẩn VTC!
675 0 0

Tự hào là người VTC - Hãy Chuẩn VTC!

27/05/2019 | ngoc.vu