04/12/2023 | manh.le
118 Xem 0 thích 0 Bình luận
Ngày 4/12/2023 tại 67B Hàm Long, Tổng công ty VTC đã tổ chức Hội nghị trực tuyến, kết nối với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Sẻ chia giọt hồng - Ngày Hội hiến máu VTC 2019
565 0 0

Sẻ chia giọt hồng - Ngày Hội hiến máu VTC 2019

18/09/2019 | ngoc.vu
Tự hào là người VTC - Hãy Chuẩn VTC!
648 0 0

Tự hào là người VTC - Hãy Chuẩn VTC!

27/05/2019 | ngoc.vu