Lương tối thiểu dự kiến tăng 6% từ tháng 7/2024

21/12/2023 | thao.truong
Thích
1726 Xem 0 thích 0 Bình luận
Ngày 20/12 vừa qua, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng ở mức tăng bình quân 6% từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương lao động trong doanh nghiệp dự kiến tăng 200.000-280.000 đồng tùy từng vùng từ ngày 1/7/2024, cùng thời điểm với cải cách tiền lương khu vực công.

Thông lệ hơn 10 năm qua, lương tối thiểu thường điều chỉnh vào ngày 1/1 hàng năm. Song do ảnh hưởng của dịch, khủng hoảng kinh tế, cắt giảm lao động, lương tối thiểu lần tiếp theo được điều chỉnh vào tháng 7 trong vòng bốn năm.

Tại Phiên họp thứ hai của Hội đồng Tiền lương quốc gia tái khởi động sáng 20/12, bốn tháng sau lần đàm phán thứ nhất hồi tháng 8. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hai mức tăng 6,48% hoặc 7,3%, từ ngày 1/7/2024, cùng lúc với cải cách tiền lương khu vực nhà nước. Mức tăng căn cứ kinh tế khởi sắc, đơn hàng doanh nghiệp tăng trở lại. Đại diện giới chủ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đề xuất tăng 4,5-5%, bởi phải tính đến sức khỏe doanh nghiệp. Khi đơn hàng mới quay trở lại, thì giữ việc làm cho lao động quan trọng hơn.

Sau khi đàm phán, 16/16 thành viên Hội đồng bỏ phiếu thống nhất đề xuất Chính phủ điều chỉnh lương tối thiểu thêm 6%, tăng 200.000-280.000 đồng tùy vùng. Lương vùng 1 nâng lên 4,96 triệu đồng; vùng 2 là 4,41 triệu; vùng 3 là 3,86 triệu và vùng 4 đạt 3,45 triệu đồng. Lương hiện hành các vùng đang dao động 3,25-4,68 triệu đồng.

Mức lương tối thiểu giờ cũng tăng tương ứng 6% từ giữa năm 2024. Cụ thể, vùng 1 lên 23.800 đồng; vùng 2 lên 21.200 đồng; vùng 3 là 18.600 đồng; vùng 4 là 16.600 đồng.

Trước đó, trong phiên thảo luận, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất 2 phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 ở mức 6,48% và 7,3%. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất tăng ở mức 4-5% và Hội đồng kỹ thuật đưa ra 3 phương án tăng 4%, 5% và 6%.
Đại diện cho người lao động đưa ra hai phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 ở mức 7,3% và 6,48%; thời điểm tăng lương tối thiểu từ 1/7/2024.

Cuộc thương lượng diễn ra trong bối cảnh lạm phát cơ bản tăng 4,27%, CPI bình quân 11 tháng của năm 2023 tăng 3,22% so với cùng kỳ năm trước. Điều chỉnh lương tối thiểu năm 2024 đối mặt nhiều thách thức do làn sóng cắt giảm lao động kéo dài từ cuối năm 2022, dự báo tiếp diễn tới đầu năm sau.

Thời điểm gần nhất lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng là từ ngày 1/7/2022, với mức tăng bình quân cũng là 6%. Sau điều chỉnh trước, mức lương tối thiểu Vùng 1 đến nay đang duy trì mức 4,68 triệu đồng/tháng; Vùng 2 mức 4,16 triệu đồng/tháng; Vùng 3 mức 3,64 triệu đồng/tháng; Vùng 4 mức 3,25 triệu đồng/tháng.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội.

Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Chính phủ quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia - cơ quan tư vấn cho Chính phủ về mức lương tối thiểu và chính sách tiền lương đối với người lao động. Cơ quan này hiện nay gồm 17 thành viên. Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh là Chủ tịch Hội đồng. Ba Phó Chủ tịch còn lại là ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Khảo sát về đời sống lao động nửa đầu năm 2023 của Công đoàn Việt Nam cho thấy thu nhập trung bình của công nhân đạt 7,88 triệu đồng, trong khi chi tiêu mỗi tháng của gia đình họ là 11,7 triệu. Thu nhập chỉ đáp ứng khoảng 70% chi tiêu của người được khảo sát. Mức chi tiêu của người lao động cũng đã tăng 19% so với năm 2022, chủ yếu do giá cả, tiền điện nước tăng cao.
 
Trung tâm Truyền thông (t/hợp)

Viết bình luận

Xem các tin khác