30 Tháng 11, 2023 | thao.truong
53 Xem 0 thích 0 Bình luận

An toàn thông tin: Phải nhận thức rõ nguyên tắc “thực sao, ảo vậy”

Tại Hội thảo - Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam diễn ra ngày 30/11/2023, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Huy Dũng cho rằng mỗi cá nhân phải nhận thức được các thông tin, dữ liệu cá nhân của mình là một loại tài sản và thực hiện nguyên tắc "thực sao, ảo vậy" để có biện pháp bảo vệ.