25 Tháng 03, 2024 | manh.le
948 Xem 0 thích 0 Bình luận

CEO Nvidia: 'Game do AI tạo hoàn toàn sẽ có trong 5-10 năm nữa'

Jensen Huang, CEO Nvidia, dự đoán AI có thể sớm tự tạo trò chơi dựa trên yêu cầu ban đầu, không cần con người can thiệp trong quá trình.