18 Tháng 04, 2019 | manh.le
8 Xem 0 thích 0 Bình luận

Công bố quyết định ông Hoàng Lê Sơn làm Phó Tổng giám đốc

Trao quyết định ông Hoàng Lê Sơn - Kế toán trưởng Tổng công ty VTC làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VTC.