08 Tháng 04, 2021 | thao.truong
200 Xem 0 thích 0 Bình luận

Hội nghị Người lao động Cơ quan Tổng công ty năm 2021

Sáng nay – 8/4/2021, Cơ quan Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021 với sự có mặt của toàn thể CBNV. Đoàn chủ tịch Hội nghị gồm: ông Đàm Mỹ Nghiệp - Tổng giám đốc TCT; ông Dương Thế Lương - Phó tổng giám đốc TCT; bà Đỗ Hồng Thi - Chủ tịch công đoàn Cơ quan TCT.