30 Tháng 03, 2020 | thao.truong
13 Xem 0 thích 0 Bình luận

VTC tuân thủ Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ

Cuối tuần vừa qua, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó lường. Tổng công ty VTC tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp tuân thủ nghiêm túc các chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội cũng như Chính phủ.