28 Tháng 04, 2022 | thao.truong
419 Xem 1 thích 1 Bình luận

Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty Mẹ - Tổng công ty 2022

Sáng 28/4/2022, Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty Mẹ - Tổng công ty 2022 (Hội nghị) do Tổng công ty (TCT) tổ chức đã diễn ra tại tầng 4 - trụ sở 67B Hàm Long. Hội nghị đã triệu tập gần 80 đại biểu đến từ các đơn vị trong TCT. ..