19 Tháng 07, 2021 | ngoc.vu
279 Xem 0 thích 0 Bình luận

Tổng công ty cấp bách phòng dịch trong tình hình mới

Trước diễn biến nhanh và phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội trong những ngày gần đây khi xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng, trong đó có một số ca chưa xác định được nguồn lây. Thực hiện Công điện hỏa tốc số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tổng công ty yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển