11 Tháng 08, 2022 | ngoc.vu
87 Xem 0 thích 0 Bình luận

Bộ TTTT Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030

Hai ngày 10-11/8/2022, tại Đồ Sơn (Hải Phòng), Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ TTTT phối hợp cùng Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (TTTT) đã tổ chức Hội nghị Triển khai Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 của Bộ TTTT và Hội nghị Tập huấn Nâng cao Năng lực Lãnh đạo Nữ.