25 Tháng 02, 2019 | quynhanh.vu
6 Xem 0 thích 0 Bình luận

Những lời khuyên giúp phát triển bản thân hiệu quả

Phát triển bản thân là một lĩnh vực không xa lạ, thậm chí là "xưa như trái đất". Đối với ngành quản trị nhân sự, kỹ năng đào tạo về phát triển bản thân cho nhân viên là kỹ năng quan trọng. Một tổ chức thành công là một tổ chức mà trong đó nhân viên luôn biết tự hoàn thiện bản thân mình, có mục đích và hướng đi rõ ràng cho cuộc đời mình.
TỦ SÁCH |
KỸ NĂNG |