10 Tháng 01, 2019 | quynhanh.vu
7 Xem 0 thích 0 Bình luận

Nhìn nhận lại và lập kế hoạch cho năm mới tích cực hơn

Nếu bạn đã sẵn sàng xem hành động này như một đợt “kiểm toán” sự nghiệp thì hãy cùng tham khảo về những yếu tố cơ bản cần được quan tâm nhất giúp tối đa khả năng gặt hái thành công trong năm 2019 nhé!
TỦ SÁCH |
KỸ NĂNG |