13 Tháng 09, 2018 | quynhanh.vu
6 Xem 0 thích 0 Bình luận

Tôi đúng, bạn sai, giờ thì sao?

Trong rất nhiều tình huống của cuộc sống: trong gia đình, trường học, công sở và mọi nơi khác, chúng ta thường xuyên phải đối mặt với sự tranh luận. Vậy có bao nhiêu lần bạn chiến thắng trong khi biết là mình đúng?
TỦ SÁCH |
KỸ NĂNG |