31 Tháng 05, 2021 | thao.truong
2617 Xem 0 thích 0 Bình luận

Bộ Y tế khuyến cáo "5K" chung sống an toàn với dịch bệnh

Bộ Y tế gửi đến Bạn “Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” với các nội dung chính sau đây: