04 Tháng 06, 2018 | quynhanh.vu
18 Xem 0 thích 0 Bình luận

Học cách tiếp nhận lời phê bình trong công việc

Rất khó chịu khi bạn nhận được phê bình từ cấp trên hay đồng nghiệp cho dù nó có đúng hay không. Tuy nhiên phê bình là công cụ hữu ích để mỗi người tự cải thiện bản thân mình và phát triển sự nghiệp nếu bạn có thể kiểm soát nó.