18 Tháng 03, 2019 | manh.le
5 Xem 0 thích 0 Bình luận

Doanh nghiệp nội dung số nóng lòng chờ chính sách cho thanh toán qua tài khoản viễn thông

"Việc có thêm kênh thanh toán qua tài khoản viễn thông thì không chỉ tháo gỡ khó khăn cho dịch vụ nội dung số, vì kênh thanh toán qua tài khoản viễn thông rất dễ dàng và ai cũng có thể thực hiện, kể cả những người dân ở vùng sâu, vùng xa..."