22 Tháng 07, 2021 | manh.le
26 Xem 0 thích 0 Bình luận

Các ‘ông lớn’ kinh doanh quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải đóng thuế

Nghị định 70 quy định cá nhân, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về quảng cáo, về an ninh mạng, và phải nộp thuế.