15 Tháng 08, 2022 | manh.le
41 Xem 0 thích 0 Bình luận

Bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Ngành Ngân hàng đã đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Sự đi đầu này vừa có nguyên nhân khách quan là áp lực hội nhập quốc tế vừa có nguyên nhân chủ quan là sự vào cuộc mạnh mẽ của lãnh đạo ngành Ngân hàng.