19 Tháng 11, 2018 | manh.le
7 Xem 0 thích 0 Bình luận

Sàn giao dịch tiền mật mã GOPAX nhận được chứng nhận K-ISMS

GOPAX đã trở thành công ty blockchain đầu tiên đạt được chứng nhận K-ISMS, tiêu chuẩn chính thức tại Hàn Quốc về các hệ thống quản lý an toàn thông tin.