14 Tháng 01, 2019 | manh.le
0 Xem 0 thích 0 Bình luận

CPTPP có hiệu lực với Việt Nam từ hôm nay

Thị trường của các nước tham gia CPTPP có quy mô lớn với GDP của cả khối chiếm 13,5% GDP toàn cầu, bao gồm Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới. Vì vậy, việc tham gia CPTPP về tổng thể là có lợi cho Việt Nam.