04 Tháng 12, 2019 | manh.le
3 Xem 0 thích 0 Bình luận

Chính quyền Trump muốn nhận diện khuôn mặt bất cứ ai ra vào nước Mỹ

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang đề xuất kế hoạch từ tháng 7-2020 sẽ yêu cầu mọi hành khách, kể cả công dân Mỹ, phải chụp hình nhận diện khi ra/vào nước này.