30 Tháng 03, 2020 | manh.le
3 Xem 0 thích 0 Bình luận

58 doanh nghiệp bị đình chỉ giấy phép cung cấp game online G1

Không đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định, 58 doanh nghiệp có hoạt động cung cấp trò chơi điện tử vừa bị đình chỉ giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.