01 Tháng 04, 2020 | ngoc.vu
12 Xem 0 thích 0 Bình luận

Thư chia tay của anh Hoàng Lê Sơn - nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

Theo Quyết định số 70/QĐ-VTC ngày 11/3/2020 của Hội đồng thành viên TCT, đồng chí Hoàng Lê Sơn sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc TCT kể từ ngày 1/4/2020. Sau hơn 22 năm gắn bó,...
CHÂN DUNG |
TEAM |
VTC 24/7 |
CHIA SẺ |
ỐNg kính |