03 Tháng 08, 2020 | thao.truong
61 Xem 0 thích 0 Bình luận

Cập nhật tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Tổng công ty

Hiện nay, Tổng công ty có 30 CBNV thuộc diện tự cách ly và đang thực hiện cách ly. Các biện pháp phòng dịch tiếp tục được triển khai nghiêm túc tại các đơn vị trong Tổng công ty.
CHÂN DUNG |
TEAM |
VTC 24/7 |
CHIA SẺ |
ỐNg kính |