25 Tháng 11, 2020 | ngoc.vu
75 Xem 0 thích 0 Bình luận

Đã có Nghị định hướng dẫn về tuổi nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021

Ngày 18/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu với người lao động.
CHÂN DUNG |
TEAM |
VTC 24/7 |
CHIA SẺ |
ỐNg kính |