19 Tháng 11, 2018 | phuongbn
13 Xem 0 thích 0 Bình luận

VTCer - Bình đẳng giới trong kỷ nguyên số và hội nhập

Tại Tổng Công ty VTC, tỷ lệ phụ nữ tham gia công tác sản xuất, kinh doanh, hậu cần chiếm 42%, các đơn vị đều có nữ giới làm lãnh đạo. Lao động nữ ngày càng tham gia sâu rộng vào các lĩnh vực việc làm, kể cả những lĩnh vực trước đây hầu như không có sự hiện diện của lao động nữ như...
CHÂN DUNG |
TEAM |
VTC 24/7 |
CHIA SẺ |
ỐNg kính |