11 Tháng 05, 2022 | ngoc.vu
153 Xem 0 thích 0 Bình luận

Vinh danh 10 “Gương mặt trẻ VTC tiêu biểu năm 2021”

Cuộc bình chọn Gương mặt trẻ VTC tiêu biểu năm 2021 đã chọn ra 10 gương mặt, đại diện cho 4 lĩnh vực: Kinh doanh, Công nghệ, Phong trào đoàn thể - Văn hóa doanh nghiệp, Hành chính ...
CHÂN DUNG |
TEAM |
VTC 24/7 |
CHIA SẺ |
ỐNg kính |