23 Tháng 05, 2019 | thao.truong
17 Xem 0 thích 0 Bình luận

Các đơn vị hưởng ứng cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo VTC 2019

Qua 4 ngày kể từ khi phát động, cuộc thi Ý tưởng sáng tạo VTC 2019 đã nhận được những Ý tưởng dự thi đầu tiên gửi về cho BTC.
CHÂN DUNG |
TEAM |
VTC 24/7 |
CHIA SẺ |
ỐNg kính |