05 Tháng 11, 2018 | thao.truong
0 Xem 0 thích 0 Bình luận

Lễ bàn giao Chủ tịch Công đoàn TCT VTC

Diễn ra vào ngày 02/11/2018 http://family.vtc.vn/media/images/images/Truong%20Minh%20Thao/Ra%20m%E1%BA%AFt%20T%C3%A2n%20CT%20C%C4%90%20TCT/c%C4%912.jpg
ALBUM ẢNH |
TIN ẢNH |
VIDEO |
Ảnh được quan tâm |
98 0 0

ẢNH HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN_THÁNG 01/2018

Video nổi bật |