19 Tháng 01, 2018 | thao.truong
76 Xem 0 thích 0 Bình luận

ẢNH HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN_THÁNG 01/2018

Ảnh ghi tại Hội nghị Tổng kết Công tác Công đoàn năm 2017 và Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Công đoàn Tổng công ty VTC.