05 Tháng 11, 2018 | thao.truong
101 Xem 0 thích 0 Bình luận

Lễ bàn giao Chủ tịch Công đoàn TCT VTC

Lễ bàn giao diễn ra vào ngày 02/11/2018. Theo đó, bà Trần Nguyên Nhung đảm nhận chức Chủ tịch Công đoàn TCT nhiệm kỳ 2015 -2020 thay ông Lê Kinh Lộc sẽ nghỉ chế độ trong thời gian sắp tới.
Ảnh được quan tâm |
111 0 0

ẢNH HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN_THÁNG 01/2018