Hướng dẫn đặt câu hỏi trực tuyến chương trình Leader Talk 2018

Dưới đây là clip Trung tâm Truyền thông hướng dẫn CBNV thực hiện các thao tác đặt câu hỏi gửi tới Ban Lãnh đạo TCT VTC
31/10/2018 | loan.nguyen.thanh
35 Xem 0 thích 0 Bình luận
Ảnh được quan tâm |
106 0 0

ẢNH HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN_THÁNG 01/2018