29 Tháng 11, 2018 | phuongbn
5 Xem 0 thích 0 Bình luận

Bình đẳng giới và mô hình người phụ nữ hiện đại

Trong những năm gần đây, chúng ta hay dùng cụm từ “bình đẳng giới”. Vậy, “bình đẳng giới” là gì? Nội dung cùa nó như thế nào? Đây là vấn đề cần tìm hiểu để đi đến thống nhất trong nhận thức và hành động.