13 Tháng 08, 2018 | quynhanh.vu
8 Xem 0 thích 0 Bình luận

Phát biểu khác biệt của Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về CMCN 4.0

Cùng đọc bài phát biểu (nguyên văn) để hiểu thêm về người đứng đầu lĩnh vực thông tin - truyền thông ở nước ta trong thời gian tới ở vị trí Quyền Bộ trưởng.