18 Tháng 06, 2020 | ngoc.vu
115 Xem 0 thích 0 Bình luận

Từ 1-7, thu nhập trên 11 triệu mới phải nộp thuế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định nâng mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế thu nhập cá nhân từ 9 lên 11 triệu đồng/tháng