20 Tháng 06, 2019 | quynhanh.vu
7 Xem 0 thích 0 Bình luận

Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu: Còn nhiều ý kiến khác nhau

Bộ LĐTB&XH đang đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu với hai phương án thực hiện để lấy ý kiến. Một lần nữa, vấn đề kéo dài tuổi nghỉ hưu lại thu hút dư luận với nhiều tranh luận trái chiều.