15 Tháng 08, 2019 | ngoc.vu
14 Xem 0 thích 0 Bình luận

Từ 2021, không còn lo nghỉ phép đi chơi mà chẳng có tiền xài

Ban biên tập website muốn thông tin đến Người lao động VTC những điểm mới về ngày nghỉ phép hàng năm tại Dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) năm 2019.