13 Tháng 10, 2021 | ngoc.vu
61 Xem 0 thích 0 Bình luận

Hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng

Hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (ngày 16/10/1948 - ngày 16/10/2021), ngày 5/10/2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 300-CV/KTĐUK. Đảng ủy Tổng công ty VTC tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động những nội dung sau: