08 Tháng 04, 2019 | ngoc.vu
14 Xem 0 thích 0 Bình luận

Lương tối thiểu vùng tăng, mức đóng BHXH năm 2019 có thay đổi?

Chính phủ đã ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP chính thức tăng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp từ ngày 01/01/2019. Vậy, mức đóng BHXH 2019 của người lao động có gì thay đổi?