13 Tháng 01, 2020 | ngoc.vu
3 Xem 0 thích 0 Bình luận

Cập nhật lỗ hổng an toàn thông tin trên trình duyệt Chrome

Ngày 08/11/2019, Trung tâm Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông có ra thông báo về lỗ hổng an toàn thông tin của trình duyệt Chrome đã được Google xác nhận đồng thời cung cấp bản vá an toàn thông tin từ cuối tháng 10/2019.