Cách đặt, đổi mật khẩu cho máy tính Windows 7, 8, 10...

31/03/2020 | ngoc.vu
Thích
2256 Xem 0 thích 0 Bình luận
1.    Với máy tính chạy Windows 7

Bước 1: Bạn vào Menu start >> Control Panel.


 
Bước 2: Bạn chọn User Account and Family Safety.


 
Bước 3: Bạn chọn Change your Windows password.


 
Bước 4: Sau đó bạn chọn Change your password.


 
Bước 5:
•    Current password: Bạn nhập mật khẩu hiện tại (nếu không có hãy bỏ trống).
•    New password: Bạn điền mật khẩu mới vào.
•    Confirm new password: Bạn sao chép lại mật khẩu mới vào đây.
Sau đó bạn chọn Change password.
 


Lưu ý: Type a password hint - đây là gợi ý nếu bạn quên mật khẩu. Bạn chỉ nên nhập gợi ý liên quan đến mật khẩu, còn không thì để trống nhé.

2.    Với máy tính Windows 8 và 8.1
Bước 1: Di chuyển chuột vào góc phải màn hình để xuất hiện Charm Bar.


 
Bước 2:
•    (1) Chọn Setting.
•    (2) Bạn chọn Change PC settings.
 


Bước 3: Bạn nhấp chọn mục Users >> Chọn Change your password.


 
Bước 4:
•    (1) Bạn nhập mật khẩu hiện tại vào.
•    (2) Bạn nhập mật khẩu mới.
•    (3) Bạn xác nhận mật khẩu mới.
Sau khi hoàn tất bạn chọn Next.
 


3.    Với máy tính Windows 10

Bước 1: Bạn vào Menu start >> Cài đặt.


 
Bước 2: Bạn vào Tài khoản.
 


Bước 3: Bạn chọn Thay đổi trong phần Mật khẩu của mục Tùy chọn đăng nhập.


 
Bước 4: Bạn nhập lại Mật khẩu hiện tại >> Tiếp theo.


 
Bước 5:
•    Bạn nhập Mật khẩu mới vào.
•    Sau đó Nhập lại mật khẩu mới để xác nhận.
•    Trong phần Gợi ý mật khẩu, bạn nhập vào gợi ý liên quan đến mật khẩu phòng trường hợp bạn quên.


 
Lưu ý: Nếu bạn sợ nhập sai mật khẩu thì bạn có thể click vào ký hiệu như hình để hiện mật khẩu.


 
Bước 6: Bạn chọn Hoàn tất.


 


 

Viết bình luận

Xem các tin khác