10 Tháng 01, 2020 | ngoc.vu
2 Xem 0 thích 0 Bình luận

Các nhà nghiên cứu giải thích cách ransomware vượt qua kiểm tra bảo mật

SecurityDaily – Gần đây, các nhà nghiên cứu đã giải thích chi tiết cách thức các ransomware có thể vượt qua các quy trình kiểm tra bảo mật.