07 Tháng 04, 2021 | ngoc.vu
51 Xem 0 thích 0 Bình luận

Những lưu ý khi sử dụng Bluetooth

Khi việc trao đổi thông tin qua Bluetooth trên thiết bị cá nhân trở nên phổ biến, thì người dùng cũng trở thành mục tiêu của tin tặc để đánh cắp thông tin cá nhân. Dưới đây là một số lưu ý cơ bản giúp người dùng phòng tránh rủi ro mất an toàn thông tin khi sử dụng Bluetooth.