04 Tháng 06, 2020 | ngoc.vu
23 Xem 0 thích 0 Bình luận

Hơn 4.000 ứng dụng Android làm lộ dữ liệu người dùng

Hơn 4.000 ứng dụng Android sử dụng cơ sở dữ liệu Firebase được lưu trữ trên đám mây của Google đã "vô tình" rò rỉ thông tin nhạy cảm về người dùng của họ, bao gồm: địa chỉ email, tên người dùng, mật khẩu, số điện thoại, tên đầy đủ, tin nhắn trò chuyện và dữ liệu vị trí.