01 Tháng 03, 2022 | thao.truong
198 Xem 0 thích 0 Bình luận

Mới triển khai ''tài khoản định danh điện tử'', đã xuất hiện trò lừa đảo ''yêu cầu xác thực''

Bộ Công an vừa triển khai cấp tài khoản định danh điện tử trên phạm vi cả nước (từ 25-2), thêm một tiện ích cho người dân dùng các dịch vụ công trực tuyến. Và đã bắt đầu xuất hiện những kiểu lừa đảo với chiêu "kiểm chứng thông tin".