Cập nhật lỗ hổng an toàn thông tin trên trình duyệt Chrome

20/05/2020 | ngoc.vu
Thích
1146 Xem 0 thích 0 Bình luận
Ngày 08/11/2019, Trung tâm Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông có ra thông báo về lỗ hổng an toàn thông tin của trình duyệt Chrome đã được Google xác nhận đồng thời cung cấp bản vá an toàn thông tin từ cuối tháng 10/2019. Chrome là trình duyệt được sử dụng phổ biến tại  Tổng công ty, do đó để hạn chế rủi ro về an toàn thông tin kính đề nghị các anh chị kiểm tra trình duyệt này đã được cập nhật phiên bản mới nhất hay chưa.

   Các bước thực hiện như sau:
-    Bước1: Kiểm tra phiên bản Chrome
Khởi động phần mềm Chrome và chọn Menu bên phải góc trên màn hình, tiếp tục chọn Help (Trợ giúp)  About Google Chrome (Giới thiệu Chrome)

  
-    Bước 2: cập nhật Chrome
+ Nếu thấy thông báo “Google Chrome đã được cập nhật” tức là phần mềm đã cập nhật phiên bản mới nhất, người dùng không cần thao tác gì thêm.
 
 

+ Nếu chưa được cập nhật, Chrome sẽ tự động kiểm tra và cập nhật
 

 
chờ phần mềm tải bản cập nhật sau đó nhấn vào “Chạy lại”
            

phần mềm sẽ câp nhật và khởi động lại
 

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển công nghệ - CQTCT

Viết bình luận

Xem các tin khác