Tổng công ty VTC luôn quan tâm thu hút, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao

07/04/2022 | ngoc.vu
Thích
947 Xem 0 thích 0 Bình luận
Ngày 31/3/2022, Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện đã ra Quyết số 109/QĐ-VTC về việc công nhận nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao năm 2022. Quyết định đã công nhận nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho 21 cá nhân, trong đó: 10 cá nhân là nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho công tác lãnh đạo, quản lý; 11 cá nhân là nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho công tác chuyên môn. Các nhân lực trẻ chất lượng cao sẽ có chế độ đãi ngộ trên cơ sở quy định tại Quy chế thu hút, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện tùy theo tình hình thực tế, các đơn vị có thể chủ động thực hiện chế độ đãi ngộ đảm bảo thu nhập xứng đáng cho nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, cống hiến cho đơn vị.

Giới thiệu 21 cá nhân nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao năm 2022:
 


Trước đó, ngày 25/8/2016, Hội đồng thành viên Tổng công ty đã có Quyết định số 170/QĐ-VTC về việc ban hành Quy chế thu hút, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện. Trong quy chế trên nêu rõ tiêu chuẩn, điều kiện đối với nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, như: Đối với cá nhân mới tốt nghiệp: có thành tích nổi bật trong quá trình học tập; tốt nghiệp đại học loại giỏi chương trình đào tạo hệ chính quy của các trường đại học uy tín trong và ngoài nước; kết quả luận văn tốt nghiệp đạt loại xuất sắc; Đối với cá nhân đang làm việc tại nơi khác hoặc từ thị trường lao động: có trình độ chuyên môn, năng lực nổi bật trong lĩnh vực cần thu hút. Kết quả làm việc được người sử dụng lao động đánh giá cao; Đối với cán bộ, nhân viên đang làm việc tại Tổng công ty tối thiểu 02 năm, có trình độ chuyên môn và năng lực nổi bật…Quy chế cũng đã đưa ra những chính sách đãi ngộ đối với những cá nhân được đưa vào nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao: Hỗ trợ lần đầu 20 triệu đồng/01 người; Tiền lương tháng cao hơn 20% so với tiền lương tháng của nhân lực bình thường đang đảm nhận công việc tương tự; Được cấp quản lý trực tiếp khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng theo hiệu quả của dự án, công việc được giao triển khai, đồng thời đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng các danh hiệu để tạo điều kiện nâng lương trước thời hạn; Ưu tiên bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với chuyên môn, nguyện vọng; tạo môi trường làm việc thuận tiện, chuyên nghiệp; được tham dự các hội nghị, hội thảo, triển lãm trong nước, nước ngoài liên quan đến công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học

Sau khi ban hành Quy chế thu hút nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, Tổng công ty hàng năm đều xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin về đào tạo, quy hoạch cán bộ trẻ; kịp thời thực hiện các chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn, kỹ năng của nhân lực trẻ chất lượng cao. Bên cạnh công tác xét duyệt nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, công tác tuyển dụng cũng có những đổi mới: Các đơn vị đã chủ động phối hợp với các trường Đại học uy tín thực hiện tìm kiếm nguồn tuyển dụng, phù hợp với nhu cầu của đơn vị, tăng cường đào tạo, có chế độ đãi ngộ tốt đối với sinh viên thực tập để thu hút, giữ chân nhân sự làm việc tại đơn vị.
 
Như vậy, tính đến 04/2022, Tổng công ty đã công nhận 59 nhân lực trẻ chất lượng cao (26 nhân lực trẻ cho công tác lãnh đạo quản lý, 17 nhân lực trẻ cho công tác chuyên môn; 16 cá nhân là Gương mặt trẻ VTC tiêu biểu), tất cả đều là nguồn bên trong Tổng công ty.

Với lịch sử hình thành và phát triển 34 năm, Tổng công ty VTC luôn coi con người là tài sản lớn và được quan tâm hàng đầu. Do đó, công tác thu hút nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao là nhiệm vụ thường xuyên, tạo điều kiện, trao cơ hội, thử thách cho cán bộ trẻ nhằm tìm ra nhân tố mới có năng lực, sáng tạo trong các hoạt động sản xuất kinh doanh đưa Tổng công ty VTC luôn tiến về phía trước mạnh mẽ và nhiều thành công.

NgocVB


 

Viết bình luận

Xem các tin khác