19 Tháng 08, 2019 | ngoc.vu
7 Xem 0 thích 0 Bình luận

Cổng 1400 triển khai đồng thời hai chương trình nhắn tin

Ngày 19/8/2019, Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia triển khai đồng thời hai chương trình nhắn tin "Cả nước chung tay vì người nghèo " và "Vì đồng bào vùng lũ" năm 2019.