05 Tháng 04, 2021 | ngoc.vu
108 Xem 0 thích 0 Bình luận

Chuyển đổi số tại VTC đang diễn ra như thế nào?

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý I & triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021 vừa diễn ra tại Hạ Long tỉnh Quảng Ninh các đại biểu đặc biệt quan tâm đến “Báo cáo về công tác chuyển đổi số của Tổng công ty” do Phó Tổng giám đốc Dương Thế Lương trình bày. Vậy báo cáo đó là gì?