06 Tháng 12, 2018 | thao.truong
11 Xem 0 thích 0 Bình luận

Thực đơn tuần 2 tháng 12

Cơm ca trưa ăn theo mâm như một gia đình luôn là niềm tự hào, là nét riêng trong văn hóa doanh nghiệp của Người VTC trong suốt 30 năm qua...