17 Tháng 08, 2022 | thao.truong
16 Xem 0 thích 0 Bình luận

Lễ Quốc khánh 2-9: Công chức, viên chức, lao động được nghỉ tối đa 4 ngày

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người lao động được nghỉ Quốc khánh 2 ngày (ngày 2-9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau). Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.