16 Tháng 01, 2023 | manh.le
153 Xem 1 thích 1 Bình luận

VTC thăm tặng quà cho các cựu nhân viên gặp khó khăn

Sáng 16/1/2023 chúng tôi gồm chị Trần Nguyên Nhung – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty VTC, chị Đỗ Hồng Thi – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty, anh Lê Hùng Mạnh - Trung tâm Truyền thông và anh Thành – Văn phòng đi thăm và tặng quà cho một số cán bộ đã công tác tại VTC có hoàn cảnh khó khăn.