Số tiền 8.043 tỷ đồng đã chuyển vào Quỹ Vaccine của Chính phủ

05/07/2021 | ngoc.vu
Thích
126 Xem 0 thích 0 Bình luận

Tính đến 10h00 ngày 5/7/2021, Quỹ Vaccine đã tiếp nhận 8.043 tỷ đồng ủng hộ từ hơn 360.005 tổ chức, cá nhân trên cả nước, riêng tiền tiếp nhận từ tin nhắn qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (Cổng 1400) là hơn 110 tỷ đồng với hơn 2,481 triệu lượt tin nhắn từ thuê bao viễn thông tham gia ủng hộ.

Được biết vào 30/6,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 61 triệu liều vắc xin phòng Covid-19.Quyết định nêu rõ, bổ sung 7.650,776 tỷ đồng cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 61 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 do Astrazeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam (30 triệu liều) và do Pfizer sản xuất (31 triệu liều) như đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế.

Trong đó: 5.100,517 tỷ đồng bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế từ nguồn kinh phí 12.100 tỷ đồng tiết kiệm chi năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tại Nghị quyết ngày 18/5 và 2.550,259 tỷ đồng chi từ nguồn Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam.

Thủ tướng đồng ý sử dụng 37 tỷ đồng trong tổng số 1.237 tỷ đồng đã bổ sung cho Bộ Y tế theo quyết định của Thủ tướng để chi đối ứng cho việc tiếp nhận, vận chuyển, phân phối, thuê kho bảo quản vắc xin, mua vật tư tiêm chủng cho các lô vắc xin phòng Covid-19 do COVAX Facility hỗ trợ, vắc xin viện trợ, tài trợ của nước ngoài.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về tài sản công và các quy định của pháp luật có liên quan; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả sử dụng số kinh phí được bổ sung nêu trên.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Cổng 1400

Viết bình luận

Xem các tin khác