Chi bộ Ban Kiểm tra – Kiểm soát Nội bộ có Bí thư mới

26/03/2020 | manh.le
Thích
8 Xem 0 thích 0 Bình luận
Sáng 26/3/2020 Chi bộ Ban Kiểm tra – Kiểm soát Nội bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã tổ chức Đại hội. 
Bà Tạ Thị Minh Hòa – Trưởng Ban Kiểm tra – Kiểm soát Nội bộ được bầu làm Bí thư Chi bộ Ban Kiểm tra – Kiểm soát Nội bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.  

Tại Đại hội lần này, Chi bộ Ban Kiểm tra – Kiểm soát Nội bộ đã Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2017 – 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2022. Góp ý kiến Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thông qua Dự thảo nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và Thông qua dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. 
ML

Viết bình luận

Xem các tin khác