Tổng công ty thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19

18/09/2021 | ngoc.vu
Thích
265 Xem 0 thích 0 Bình luận
Kế hoạch Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” tại Tổng công ty VTC ( Kèm theo Quyết định số 26/QĐ-CĐVTC ngày 15 tháng 9 năm 2021 )

Trung tâm Truyền thông

Viết bình luận

Xem các tin khác