Công đoàn Tổng công ty phát động phong trào thi đua đặc biệt

20/09/2021 | ngoc.vu
Thích
344 Xem 0 thích 0 Bình luận
Ngày 17/9/2021, Công đoàn Tổng công ty đã ra Quyết định Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” tại Tổng công ty VTC.

Đây là sự hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 27/8/2021 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương về tăng cường công tác lãnh đạo phòng, chống dịch Covid-19 và Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Ngành thông tin và truyền thông đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” của Bộ TT&TT.

💎 Nội dung và tiêu chí cuộc thi:

Với tinh thần phát huy cao nhất văn hóa VTC, mỗi công đoàn cơ sở tổ chức triển khai hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề, nội dung phù hợp với đơn vị; tạo động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thi đua thực hiện các nội dung và tiêu chí chủ yếu sau:

1. Công đoàn cơ sở (CĐCS) thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo quy định của các Cơ quan có thẩm quyền quy định. Kiểm soát tốt dịch bệnh, an toàn về sức khỏe, tính mạng và tài sản của cá nhân, tập thể tại đơn vị. Không có CBCNV vi phạm các quy định về phòng chống dịch của các Cơ quan có thẩm quyền và của Ban chỉ đạo phòng chống Covid của Tổng công ty.

2. Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức tốt thời gian, địa điểm làm việc phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh và phù hợp với đặc điểm tình hình của từng bộ phận, từng cá nhân của đơn vị mình (bố trí làm việc Online/ Offline phù hợp), không để SXKD bị đình trệ hoặc ảnh hưởng.

3. Công đoàn cơ sở phổ biến đến từng đơn vị/ từng bộ phận và toàn thể CBCNV của đơn vị mình hưởng ứng thi đua, phát huy sáng kiến, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, đặc biệt đẩy mạnh tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành vượt mức từ 5% trở lên các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 đã đặt ra.

4. Đảm bảo an toàn, an ninh mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đảm bảo SXKD được liên tục, thông suốt, không để khách hàng kêu ca, phàn nàn (đối với bộ phận kinh doanh, kỹ thuật), không để lãnh đạo hoặc các đơn vị, bộ phận liên quan bị ảnh hưởng, chậm tiến độ công việc (đối với các bộ phận gián tiếp, phục vụ).

5. Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn đảm bảo việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống, thu nhập cho CBCNV, đặc biệt là các gia đình CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời có biện pháp thiết thực, giúp đỡ trực tiếp hoặc đề xuất chuyên môn và Công đoàn cấp trên cơ sở hỗ trợ cho người lao động, nhất là ở vùng dịch có nguy cơ cao (Hà nội, Hồ Chí Minh…).

6. Tổ chức tiêm Văcxin cho 100% CBCNV của đơn vị (trừ trường hợp không được tiêm theo chỉ định của Bác sỹ). CĐCS tổ chức các hoạt động thiết thực để phòng, chống Covid hoặc trang bị cho CBCNV các vật dụng phòng ngừa Covid cần thiết như khẩu trang, nước khử khuẩn và đồ dùng thiết yếu tùy theo điều kiện của từng đơn vị.

7. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19 và các giải pháp thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” được truyền tải đến CBCNV của đơn vị hấp dẫn, đúng, đủ và kịp thời. Không có CBCNV nào không nắm được giải pháp 5K và các biện pháp phòng chống dịch do các Cơ quan có thẩm quyền phổ biến, ban hành.

💎Thời gian phát động thi đua:

1. Đối với thi đua về phòng chống đại dịch Covid:
− Thời gian xét khen thưởng: Từ khi bắt đầu dịch bùng phát trở lại (T4/2021) đến khi công bố hết giãn cách theo chỉ thị 16 (không quá 31/12/2021).
− Đề xuất khen thưởng: khi kết thúc năm hoặc có thành tích đặc biệt xuất sắc (khen thưởng đột xuất).

2. Đối với mục tiêu thi đua về SXKD:
− Thời gian xét khen thưởng: 3 tháng cuối năm (từ T10 đến T12/2021) xét thi đua theo tháng; và xét thi đua cả năm 2021.
− Đề xuất khen thưởng: Theo từng tháng và khi kết thúc năm.

💎Mức khen thưởng: Tuỳ theo cấp khen thưởng đơn vị hay Tổng công ty mà mức khen thưởng sẽ khác nhau. Tuy nhiên, các mức khen thưởng đều tuân thủ theo quy chế lương, thưởng của đơn vị và của Tổng công ty cùng phần thưởng từ Công đoàn Tổng công ty. Ngoài ra, được vinh danh trên các diễn đàn nội bộ của Tổng công ty.

Sự kiện phát động thi đua lần này của Công đoàn Tổng công ty chính là sự kêu gọi và khơi gợi tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó của toàn thể CBNV-NLĐ Tổng công ty trong giai đoạn khó khăn chung của cả nước; đây cũng là nét văn hoá truyền thống vốn có của Người VTC.

Kế hoạch Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” tại Tổng công ty VTC ( Kèm theo Quyết định số 26/QĐ-CĐVTC ngày 15 tháng 9 năm 2021)

Trung tâm Truyền thông

Viết bình luận

Xem các tin khác