Từ 2021, không còn lo nghỉ phép đi chơi mà chẳng có tiền xài

15/08/2019 | ngoc.vu
Thích
17 Xem 0 thích 0 Bình luận
Dưới đây là tin tổng hợp về những nội dung mới nổi bật tại Dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) liên quan đến nghỉ phép hàng năm của Người lao động năm 2019.

1. Từ 2021, không còn lo nghỉ phép đi chơi mà chẳng có tiền xài

Hiện nay, nhiều trường hợp người lao động xin nghỉ phép (nghỉ hàng năm) để đi chơi nhưng lại lo không có tiền xài vì chưa tớt đợt trả lương, ứng lương thì ngại hoặc sợ doanh nghiệp không cho tạm ứng.

Tuy nhiên, tại Dự thảo lần này đã đưa vào quy định “Khi nghỉ hàng năm, người lao động được tạm ứng trước một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ”.

Nếu được thông qua thì doanh nghiệp buộc phải tạm ứng trước tiền lương cho người lao động khi họ nghỉ hàng năm (nếu họ có yêu cầu tạm ứng). Như vậy, người lao động sẽ không còn lo nghỉ phép để đi chơi mà chẳng có tiền xài như hiện nay.

Quy định nêu trên nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho người lao động, cũng như phần nào giúp người lao động tái tạo lại sức lao động để làm việc tốt hơn.

2. Dự thảo ngày nghỉ hằng năm: Lợi với doanh nghiệp, thiệt cho NLĐ
 
Thứ nhất, bỏ quy định “người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần”. Như vậy, đồng nghĩa với việc ngày nghỉ hằng năm của năm nào chỉ được nghỉ trong năm đó.

Thứ hai, bổ sung quy định “người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết”. Điều này có nghĩa, ngày nghỉ hằng năm của người lao động do doanh nghiệp quyết định chứ không phải nghỉ tùy ý theo người lao động.

Thứ ba, quy định rằng “Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ”. Như vậy, nếu trường hợp người lao động còn làm việc cho Doanh nghiệp nhưng chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm của năm trước thì không được Doanh nghiệp thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Với những nội dung mới nêu trên, có thể thấy tại Dự thảo lần này về ngày nghỉ hằng năm đã có lợi đối với doanh nghiệp nhưng lại thiệt thòi cho người lao động.

Dự kiến, Bộ luật lao động mới sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.
 
Tin t/hợp


 

Viết bình luận

Xem các tin khác