Thanh niên VTC hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với Đảng”

04/07/2019 | ngoc.vu
Thích
1212 Xem 0 thích 0 Bình luận
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019; thiết thực chào mừng Đại Hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019); nhằm tích cực tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên Khối góp phần đẩy mạnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng đã đề ra, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với Đảng” năm 2019, cụ thể như sau:
1. Nội dung thi: Tìm hiểu kiến thức về các lĩnh vực:
- Kiến thức Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ….
- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương…
- Những vấn đề về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đổi mới và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.
2. Đối tượng: Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đang học tập, lao động, công tác tại các đơn vị trong Tổng công ty VTC.
3. Thời gian
- Phát động cuộc thi: Ngày 21/5/2019.
- Thời gian thi chính thức: Từ 06h00 ngày 01/7/2019 đến 12h00 ngày 15/7/2019.
- Tổng kết, trao giải: Dự kiến trong tháng 8/2019.
4. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng internet.
- Mỗi bài thi gồm 50 câu hỏi với thời lượng là 15 phút. Thời gian được hiển thị trên màn hình bằng hình thức đếm ngược.
- Điểm và thời gian làm bài thi của mỗi thí sinh sẽ được hiển thị ngay sau khi thí sinh hoàn thành bài thi.
- Thí sinh đăng ký thành viên trên website http://thanhnien.vnpost.vn. Thí sinh đăng ký đúng các thông tin: Họ và tên, Số CMT/CCCD/HC, Đơn vị (chọn tên đơn vị chủ quản), Đơn vị cấp dưới (ghi tên công ty, đơn vị đang làm việc).
Ví dụ:    Họ và tên: Nguyễn Văn A
            Đơn vị: Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC
            Đơn vị cấp dưới: Công ty VTC Intecom
- Sau khi đăng ký thành công, thí sinh đăng nhập trên website, chọn kì thi và click “Vào thi” để bắt đầu phần thi của mình.
- Một thí sinh được thi tối đa 03 lần; kết quả cao nhất sẽ được tính là kết quả cuối cùng.


5. Quy định chung:
- Nghiêm cấm việc để, nhờ người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người khác để đăng kí tham gia thi, nếu bị phát hiện sẽ hủy kết quả thi.
- Thí sinh được chủ động thời gian, địa điểm tham gia cuộc thi.
- Trong quá trình thi, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với lỗi kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị tham gia dự thi.
- Thí sinh trả lời từ 70% câu hỏi trở lên mới được tính là hoàn thành bài thi.
6. Lễ trao giải và giải thưởng:
6.1. Lễ trao giải: Căn cứ kết quả thi, căn cứ tình hình thực tế, BTC sẽ tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức Lễ trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi (sẽ có thông báo sau).
6.2. Giải thưởng
- Giải cá nhân: Ban Tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các thí sinh trên cơ sở kết quả và thời gian làm bài thi.
- Giải tập thể: Được trao cho đơn vị có số lượng đoàn viên thanh niên tham gia nhiều nhất và trao cho đơn vị có chất lượng thi cao nhất.
* Tùy theo tình hình thực tế của cuộc thi, ban tổ chức sẽ quyết định số lượng, cơ cấu giải thưởng.
Đoàn Thanh niên Tổng công ty kêu gọi Thanh niên VTC hưởng ứng và tham gia nhiệt tình Cuộc thi.
Đoàn TCT
 
 

Viết bình luận

Xem các tin khác