Khai mạc Hội nghị BCH Đảng bộ Mở rộng lần thứ 15 của Tổng công ty

07/01/2019 | manh.le
Thích
29 Xem 0 thích 0 Bình luận
Sáng 07/01/2019, Hội nghị BCH Đảng bộ Mở rộng lần thứ 15 (nhiệm kỳ 2015 -2020) của Tổng công ty đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy TCT Lưu Vũ Hải...Về khách mời dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW.
 
Nội dung chính của Hội nghị lần này là tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2019; Thông qua nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2019; Thông qua chương trình công tác của Đảng ủy Tổng công ty năm 2019; Thông qua chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty năm 2019 và Công bố quyết định thực hiện Đề án hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.
 
Năm 2018 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ngay từ cuối năm 2017, đầu năm 2018, Đảng ủy Tổng công ty đã có những chỉ đạo định hướng nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng công ty. Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, nhất là việc thay đổi chính sách quản lý về thanh toán trong thị trường nội dung số… và các tác động tiêu cực do việc bàn giao, chia tách Đài VTC kéo dài khiến Tổng công ty gặp rất nhiều khó khăn, thách thức.
 
Lãnh đạo Tổng công ty trao quyết định cho lãnh đạo các đơn vị sau khi hợp nhất  các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng
 
Một số kết quả đạt được trong năm 2018 về công tác chính trị tư tưởng, kết quả học tập, quán triệt nghị quyết đã có trên 90% số lượng đảng ủy viên tham gia học tại các Hội nghị trực tuyến do Đảng ủy Khối tổ chức; trên 90% cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị do Đảng ủy Tổng công ty tổ chức và mời báo cáo viên về trực tiếp giảng dạy. 100% các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, người đứng đầu các tổ chức Đảng, chính quyền đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết. 100% đảng viên viết báo cáo thu hoạch.
 
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 với chủ đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị; tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị; tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động.
 
Công tác nắm bắt tư tưởng:Các cấp ủy đảng đã có sự quan tâm nắm bắt diễn biến tưtưởng, kịp thời giải quyết các vấn đề nội bộ phát sinh trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Công tác tuyên truyền: Đảng ủy Tổng công ty thường xuyên, bằng nhiều hình thức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ lớn, về tình hình SXKD của Tổng công ty và phổ biến các văn bản của Trung ương, của Khối tới cán bộ, đảng viên.
 
Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị: Cử 03 đồng chí cấp ủy viên tham gia lớp dự nguồn; 27 quần chúng ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới; 40 đảng viên dự bị tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho 04 đồng chí.
 
Thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/ĐU ngày 08/5/2017 của Đảng ủy Tổng công ty về tăng cường, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng, nhiều chi bộ đã có đổi mới về hình thức, nội dung sinh hoạt. Trong sinh hoạt cấp uỷ, luôn đảm bảo phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đoàn kết nội bộ. Hầu hết các chi, đảng bộ bám sát tình hình nhiệm vụ của đơn vị chọn một số chuyên đề trọng tâm, thiết thực để đưa ra thảo luận, có nghị quyết lãnh đạo cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn trong thực tiễn.
 
Về việc thi hành kỷ luật Đảng, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 02 đảng viên. Trong đó, kỷ luật “khiển trách” 01 đảng viên (vi phạm sinh con thứ 3); kỷ luật “khai trừ” 01 đảng viên (vi phạm quy định của Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước).
 
Về doanh thu: Ước đạt 2.090 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch năm, tương đương gần 50% kết quả doanh thu năm 2017. Về lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế ước đạt 81,5 tỷ dồng, đạt 100% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế ước đạt 70,9 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch năm, tương đương 46% kết quả lợi nhuận năm 2017. Tuy nhiên do năm 2018 phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến khoản lỗ của Đài VTC là 16,5 tỷ đồng (theo hướng dẫn số 8384/BTC-TCDN ngày 13/7/2018 của Bộ Tài chính), dẫn đến lợi nhuận sau thuế còn 54,6 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch năm.
 
Tổng giám đốc Đàm Mỹ Nghiệp trao quyết định bổ nhiệm Phó Ban Kiểm soát nội bộ và Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông  
 
Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, tiếp tục  thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp; thoái vốn tại một số công ty cổ phần; rà soát công tác tổ chức, nhân sự để bố trí, sắp xếp cho phù hợp.

Đã hoàn thành Đề án hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Đang xây dựng chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2025 với trọng tâm là xây dựng đề án cổ phần hóa doanh nghiệp trong năm 2019.
 
Công tác an sinh xã hội, cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400) đã tổ chức thành công và hiệu quả 17 chương trình vận động ủng hộ với tổng số tiền thu được trong đạt hơn 16 tỷ đồng. Tổng công ty đã hoàn thiện công trình tài trợ xây dựng điểm Trường mầm non tại bản Khe Đá, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với trị giá gần 3 tỷ đồng, công trình được bàn giao và đưa vào sử dụng trong tháng 10 vừa qua...
 
Mục tiêu năm 2019, tiếp tục tổ chức tốt việc thực hiện nghiêm túc nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành  TW khóa XII và các chương trình, kế hoạch hành động đã đề ra. Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả, thiết thực Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề của năm 2019. Nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị, đồng thời tiếp tục sâu sát nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, phát huy đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất cao, xây dựng Tổng công ty ổn định và phát triển.
 
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Nghiên cứu các xu hướng công nghệ và dịch vụ mới để ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, tạo ra những sản phẩm mới có hiệu quả. Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ và CNV; có chế độ đãi ngộ, khuyến khích và thu hút nhân tài về làm việc tại VTC. Quan tâm và đầu tư cho đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên thuộc lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ  để có những dịch vụ, sản phẩm mới đột phá, tạo ra giá trị gia tăng.
 
Mạnh Lê
 
 
 

Viết bình luận

Xem các tin khác