Đảng ủy Tổng công ty: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao

14/01/2022 | manh.le
Thích
97 Xem 0 thích 0 Bình luận
Sáng 14/1/2022 Đảng ủy Tổng công ty VTC đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7 – (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đồng chủ trì phiên họp gồm đồng chí Lưu Vũ Hải – Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Khả Dân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Đàm Mỹ Nghiệp – Phó Bí thư Đảng ủy và các Ủy viên Ban chấp hành. Về phía Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Nguyễn Trung Hiếu – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tham dự. 
 

Đồng chí Nguyễn Khả Dân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Các nội dung chính của Hội nghị lần này như sau: Biểu quyết thông qua các văn bản sau: Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022: dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2022; Biểu quyết thông qua các văn bản: Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2022; Chương trình công tác của Đảng ủy TCT năm 2022; Chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy TCT năm 2022. 
Dự thảo Chương trình công tác của BCH năm 2022.
 

Đồng chí Tạ Thị Minh Hòa – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty  


Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, phương hương nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2022; dự thảo Chương trình kiểm tra, giát sát năm 2022 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty VTC.

Và các tham luận: VTC Intecom: Nâng cao vai trò công tác kiểm tra, giám sát trong các hoạt động của đơn vị; VTC Mobile: Vai trò Lãnh đạo của Đảng trong Công ty cổ phần; VTC Digicom: Vài trò tổ chức Đảng trong nâng cao năng lực cạnh tranh.  
Khen thưởng các tập thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Khả Dân đã báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Tổng công ty đồng chí Tạ Thị Minh Hòa – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2022. 
 

Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, mặc dù năm vừa qua gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh, kinh tế suy giảm nhưng với sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty VTC, Tổng công ty vẫn đạt được kết quả rất đáng tự hào.  
 
Cụ thể doanh thu ước đạt 1730 tỷ đồng đạt 109,7% kế hoạch năm , lợi nhuận trước thuế ước đạt 38 tỷ đồng đạt 118,8% kế hoạch năm, Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 250 tỷ đồng đạt 104,2% năm. Về thu nhập bình quân đầu người ước đạt 19,3 triệu đồng/người/tháng. 

Công tác thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2022 đó là tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thành công Chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2025, đặc biệt là kế hoạch hành động năm 2022. 

Tăng cường rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị nhằm kịp thời đưa ra các chỉ đạo, định hướng đúng đắn trong công tác quản trị kinh doanh. 

Chỉ đạo triển khai và đưa vào khai thác hiệu quả các dự án: Xây dựng và hoàn thiện phương án sử dụng khu đất tại 259 Đồng Đên - tp Hồ Chí Minh, cải tạo sữa chưa tòa nhà 65 Lạc Trung. Đẩy mạnh quá trình số hóa tại các đơn vị Tổng công ty nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động. Thực hiện tốt nhiệm vụ công ích, quản lý và vận hành Ccổng 1400,  phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, các cơ quan chủ trì vận động tổ chức các chương trình góp phần cùng toàn xã hội giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, khắc phục thiên tai, bão lũ...
 

Đồng chí Lưu Vũ Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty 
 
Tiếp tục thực hiện công tác cơ cấu lại doanh nghiệp, thoái vốn tại một số công ty cổ phần, tiếp tục rà soát về mô hình tổ chức, nhân sự bố trí, sắp xếp phù hợp với định hướng phát triển. Tiếp tục chỉ đạo rà soát và hoàn thiện bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bổ sung và hoàn thiện các qui chế quản lý nội bộ đảm bảo mọi hoạt động của Tổng công ty minh bạch, hiệu quả. 
Báo cáo cũng nêu rõ vướng mắc công nợ giữa Tổng công ty VTC với Đài THKTS VTC, dù hai bên đã tổ chức nhiều cuộc làm việc nhưng đến nay Đài vẫn chưa có phương án thanh toán cho Tổng công ty VTC.     

Cũng trong dịp này, Đảng ủy Tổng công ty VTC đã Khen thưởng cho 2 tập thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đó là: Đảng bộ, Ban chấp hành Đảng bộ, Tập thể lãnh đạo, Quản lý công ty VTC Mobile và Tập thể Lãnh đạo Văn phòng Tổng công ty.  
 

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu –  Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối 


Đồng chí Dương Thế Lương - Phó Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty VTC Intecom


Đồngc hí Trần Quốc Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức


Đồng chí Lương Viết Lộc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Mobile


Đồng chí Trần Nguyên Nhung - Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty 


Đồng chí Nguyễn Ngọc Lanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty VTC Digicom  

 
Mạnh Lê

Viết bình luận

Xem các tin khác