15 Tháng 09, 2022 | manh.le
37 Xem 0 thích 0 Bình luận

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Lời giải cho nhân lực số chính là đại học số"

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, đào tạo nhân lực CNTT chỉ khoảng 40.000 người/năm, trong khi đó đáng lẽ con số phải khoảng 100.000 người/năm và lời giải cho bài toán này chính là đại học số.