14 Tháng 02, 2019 | manh.le
10 Xem 0 thích 0 Bình luận

Nội dung chính tại Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước Bộ TT&TT tháng 1/2019

Trong thời gian qua, Bộ đã cấp phép triển khai thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông 5G có giá trị trong vòng 01 năm cho Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel; Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao.Trong thời gian qua, Bộ cũng đã cấp phép triển khai thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông 5G có giá trị trong vòng 01 năm cho Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel; Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông