06 Tháng 07, 2020 | manh.le
19 Xem 0 thích 0 Bình luận

Samsung hưởng lợi từ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Huawei

Lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nhà sản xuất thiết bị viễn thông Huawei đã mang lại những lợi ích cho Samsung trong cuộc đua giành thị phần thiết bị 5G.