17 Tháng 04, 2019 | manh.le
6 Xem 0 thích 0 Bình luận

Jeff Bezos muốn Amazon thất bại nhiều hơn

Ông chủ Amazon cho rằng, khi doanh nghiệp phát triển, mọi thứ đều cần được mở rộng, bao gồm cả quy mô của các thử nghiệm thất bại.