28 Tháng 09, 2020 | manh.le
16 Xem 0 thích 0 Bình luận

Ngân hàng đua làm định danh điện tử

eKYC, bước tiến mới trong công cuộc số hóa hoạt động ngân hàng, được các nhà băng triển khai rầm rộ thời gian gần đây.