16 Tháng 08, 2018 | ngoc.vu
2 Xem 0 thích 0 Bình luận

Đề án Giám sát An toàn Hệ thống CNTT phục vụ Chính phủ điện tử đã được phê duyệt

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Giám sát An toàn Thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.