06 Tháng 04, 2021 | manh.le
6 Xem 0 thích 0 Bình luận

Chuyển đổi số không phải phép màu

Nhiều công ty nghĩ chuyển đổi giống như bụi tiên: rắc một ít xung quanh văn phòng là họ đã sẵn sàng đối mặt với thế giới "đổi mới" này.