Tổng công ty thêm một Phó chánh văn phòng

26/08/2019 | manh.le
Thích
19 Xem 0 thích 0 Bình luận
Ngày 26/08/2019 tại cuộc họp giao ban đầu tuần của Cơ quan Tổng công ty (TCT), Tổng giám đốc Đàm Mỹ Nghiệp đã trao quyết định số 295/QĐ-VTC ngày 22/8/2019 của Tổng giám đốc TCT VTC về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Hồ Hương Lam – Thư ký HĐTV, Thư ký Tổng giám đốc TCT VTC giữ chức Phó Chánh văn phòng TCT VTC. 

Ngày 23/08/2019, Chủ tịch HĐTV Lưu Vũ Hải đã ký quyết định giao bà Hồ Hương Lam – Phó chánh văn phòng kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng thành viên Tổng công ty VTC. Trước đó, Tổng giám đốc Đàm Mỹ Nghiệp đã ký quyết định giao bà Hồ Hương Lam làm Thư ký Tổng giám đốc. 

Bà Hồ Hương Lam công tác tại Tổng công ty VTC từ năm 1998 đến nay và đã từng giữ các chức vụ: Phó ban Hợp tác Quốc tế, Phó ban Đầu tư TCT, Thư ký Tổng Giám đốc TCT, từ tháng 11/2016 đến nay được giao kiêm nhiệm vụ Thư ký Hội đồng thành viên TCT. Bà Hồ Hương Lam đã được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen giai đoạn 2014 - 2015, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua giai đoạn 2014 - 2016. 

Như vậy, cơ cấu lãnh đạo của Văn phòng Tổng công ty hiện nay có một Chánh văn phòng và ba Phó chánh văn phòng. 
 
LM

Viết bình luận

Xem các tin khác