Tổng công ty điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

23/09/2021 | thao.truong
Thích
206 Xem 0 thích 0 Bình luận
Công văn số 587/BCĐ-VTC từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tổng công ty (BCĐ) ra ngày 21/9/2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Qua 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội, Thành phố Hà Nội cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19. Tuy vậy, vẫn còn nguy cơ lây lan dịch bệnh tại một số khu vực nội đô có địa bàn hẹp, mật độ dân cư cao, tình trạng người về từ các vùng dịch và một bộ phận nhỏ người dân chưa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tổng công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1️⃣. Từ 06h00 ngày 21/9/2021, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo nguyên tắc tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó lưu ý thực hiện nghiêm 5K, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.
2️⃣. Điều chỉnh phương án làm việc online theo tỷ lệ 50/50 (50% tại trụ sở và 50% sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà), đảm bảo duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.
3️⃣. Về việc tổ chức các cuộc họp:
- Các cuộc họp trực tiếp chỉ có tối đa 20 đại biểu/phòng họp, được bố trí chỗ ngồi giãn cách phù hợp và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.
- Các cuộc họp có số lượng tham dự trên 20 đại biểu/phòng họp phải được tổ chức trực tuyến.
4️⃣. Trung tâm Truyền thông phối hợp với Văn phòng tiếp tục theo dõi, cập nhật kịp thời tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nói chung và tại Tổng công ty nói riêng báo cáo Ban Chỉ đạo. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến từng CBNV và người lao động Tổng công ty.
Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị và toàn thể CBNV, người lao động Tổng công ty thực hiện nghiêm văn bản này.
 
📌 Dưới đây đính kèm Hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (phụ lục kèm theo Chỉ thị 22/CT-UBND).
 
Trung tâm Truyền thông

Viết bình luận

Xem các tin khác