Tổng công ty điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Công điện 21

14/10/2021 | thao.truong
Thích
106 Xem 0 thích 0 Bình luận
Sáng nay - 14/10/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tổng công ty (BCĐ) đã ra Công văn số 657/BCĐ-VTC về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới nhằm đảm bảo mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng con người là trên hết, trước hết trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo Công điện số 21 của UBND Thành phố Hà Nội.

Thực hiện Công điện hỏa tốc số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tổng công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1️⃣.  Từ ngày 14/10/2021, các đơn vị trở lại hoạt động bình thường; thường xuyên tự đánh giá nguy cơ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định; thực hiện nghiêm 5K và quét mã QR theo quy định của Bộ Y tế và Thành phố gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; khuyến khích làm việc trực tuyến.
2️⃣. Chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành việc tiêm vắc xin mũi 2 cho CBNV, người lao động. Thường xuyên cập nhật, theo dõi các thông tin, chỉ đạo của các cơ quan chức năng và Ban Chỉ đạo Tổng công ty về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
3️⃣. Trung tâm Truyền thông phối hợp với Văn phòng tiếp tục theo dõi, cập nhật kịp thời tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nói chung và tại Tổng công ty nói riêng, báo cáo Ban Chỉ đạo; đồng thời tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến từng CBNV và người lao động Tổng công ty.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị và toàn thể CBNV, người lao động Tổng công ty thực hiện nghiêm văn bản này.

Công văn số 657/BCĐ-VTC (File PDF)
Bản tin Covid-19 và Công điện 21 của UBND Thành phố Hà Nội về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn trong tình hình mới
 
Trung tâm Truyền thông

Viết bình luận

Xem các tin khác