Tổng công ty cấp bách phòng dịch trong tình hình mới

19/07/2021 | ngoc.vu
Thích
345 Xem 0 thích 0 Bình luận
Trước diễn biến nhanh và phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội trong những ngày gần đây khi xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng, trong đó có một số ca chưa xác định được nguồn lây. Thực hiện Công điện hỏa tốc số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tổng công ty yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách như sau:

1️⃣Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT, UBND Thành phố Hà Nội và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tổng công ty, nhất là Công văn khẩn số 428/BCĐ-VTC ngày 16/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tổng công ty và Công điện hỏa tốc số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội. Yêu cầu CBNV, người lao động chỉ đi làm, ra ngoài trong trường hợp cần thiết, hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình. Đặc biệt, hạn chế tối đa đi ra khỏi Hà Nội (kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật). Thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tụ tập quá 05 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; khai báo y tế thường xuyên trên các ứng dụng khi ra ngoài.

2️⃣Các đơn vị khẩn trương xây dựng các phương án thực hiện trong trường hợp có F0, F1 tại đơn vị để vừa đảm bảo an toàn về sức khỏe cho CBNV, người lao động, vừa đảm bảo duy trì được hoạt động chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, gửi báo cáo về Văn phòng Tổng công ty trước 15h00 ngày 20/7/2021 để báo cáo Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐTV Tổng công ty.

3️⃣Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tổng công ty sẽ thành lập Tổ công tác Covid-19 để kiểm tra, giám sát các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo, kịp thời kiến nghị, xử lý.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị và toàn thể CBNV-NLĐ Tổng công ty thực hiện nghiêm văn bản này.
 
Trung tâm Truyền thông

Viết bình luận

Xem các tin khác