Thông qua dự thảo Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2025

27/11/2019 | ngoc.vu
Thích
50 Xem 0 thích 1 Bình luận
Toàn cảnh Hội nghị xây dựng kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty VTC vừa diễn ra tại Thanh Hóa.
 
Ngày 25/11/2019, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty VTC (Phiên họp đột suất) đã diễn ra tại Sầm Sơn, Thanh Hóa dưới sự chủ trì của đồng chí Lưu Vũ Hải – Bí thư Đảng ủy Tổng công ty (TCT). Hội nghị lần này đã thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng đó là thảo luận và thông qua dự thảo Chiến lược phát triển Tổng công ty VTC đến năm 2025 và quyết định một số vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tổng công ty VTC.

Theo dự thảo chiến lược phát triển Tổng công ty VTC đến năm 2025, xác định  tầm nhìn, sứ mệnh cụ thể như sau: “Không ngừng đổi mới sáng tạo để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thông tin, giải trí hàng đầu trên nền tảng công nghệ số, mang lại trải nghiệm vượt trội và các giá trị tốt đẹp cho người dùng, góp phần phát triển xã hội văn minh, hiện đại”. Về giá trị cốt lõi: “Năng động – Sáng tạo, Nhiệt huyết – Kiên trì, Cộng đồng bền vững”.

Mục tiêu, Tổng công ty VTC hướng tới phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa lợi ích của xã hội, của Nhà nước, của chủ sở hữu và của người lao động; phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc cũng như của Việt Nam.

Một số chỉ tiêu phát triển đến năm 2025, trở thành doanh nghiệp hàng đầu về dịch vụ nội dung đa phương tiện với dịch vụ thông tin, giải trí làm chủ đạo; dịch vụ thanh toán và công nghệ làm nền tảng gắn kết; mở rộng hợp tác và kinh doanh trong nước và quốc tế. Đến năm 2025 Tổng Công ty VTC phấn đấu đạt hiệu quả kinh doanh cao với doanh thu trên 7.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 15% đến 20%; vốn chủ sở hữu đạt 2.000 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt từ 10% đến 20%.

Về mô hình tổ chức Tổng công ty VTC hoàn thành mục tiêu Cổ phần hóa trước năm 2021 và thoái hết vốn nhà nước trước năm 2023.

Về sản phẩm, dịch vụ sẽ tập trung ở 5 nhóm dịch vụ lớn bao gồm: Truyền hình, Giải trí trực tuyến, Thanh toán và thương mại điện tử, Truyền thông trực tuyến, Công nghệ Thông tin – Truyền thông.

Về mô hình, Tổng công ty VTC sẽ gồm một nhóm các công ty hạch toán độc lập, trong đó công ty mẹ đóng vai trò là Holding, nắm giữ phần vốn chi phối tại các công ty còn lại. Các Công ty con sẽ được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần với ngành nghề kinh doanh đảm bảo chuyên môn hóa, tránh cạnh tranh nội bộ. Việc sắp xếp lại các công ty con sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành cổ phần hóa Công ty mẹ và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Về mô hình tổ chức tổng thể sẽ gồm 6 công ty sau đây: Công ty Cổ phần TCT Truyền thông đa phương tiện VTC (VTC Holdings) – là công ty mẹ và các Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Truyền hình VTC (VTC Digital); Công ty Cổ phần Giải trí trực tuyến VTC (VTC Intecom); Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VTC (VTC Pay); Công ty Cổ phần Truyền thông VTC (VTC Media); Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin – Truyền thông VTC (VTC Digicom).

Cơ cấu tổ chức Công ty mẹ chỉ thực hiện chức năng định hướng, quản trị và thúc đẩy đối với các công ty hiện có, và đầu tư tài chính thành lập công ty mới, đầu tư tài chính mua bán/ sáp nhập các công ty có tiềm năng đang hoạt động trên thị trường. Do vậy Công ty mẹ chỉ có: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy tham mưu, giúp việc gồm các bộ phận sau: Ban Kiểm soát; Ban Kiểm toán nội bộ; Văn phòng; Ban Tài chính; Ban Đầu tư; Ban Pháp chế; Ban nhân sự; Ban Truyền thông.
 
Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Lưu Vũ Hải - Bí thư Đảng ủy TCT nhấn mạnh: Giai đoạn từ nay đến năm 2025 TCT sẽ có nhiều sự thay đổi với những cơ hội phát triển mới. Đồng chí mong muốn tập thể CBNV TCT, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt cần đoàn kết, quyết tâm cao xây dựng TCT đạt nhiều thành quả tích cực  và ngày càng phát triển.


 
Mạnh Lê

Viết bình luận

Xem các tin khác