Tạm hoãn tổ chức Đại hội Công đoàn Tổng công ty

27/07/2020 | thao.truong
Thích
104 Xem 0 thích 0 Bình luận
Sáng nay - 27/7/2020, Công đoàn Tổng công ty đã ra thông báo số 64 /TB-CĐVTC ngày 27/7/2020 về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty VTC lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, đồng thời có nhiều đại biểu thuộc thành phần tham dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 vừa đi về từ vùng dịch Đà Nẵng, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã xin ý kiến Thường trực Đảng ủy Tổng công ty và thống nhất tạm hoãn tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty VTC lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian tạm hoãn cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Công đoàn đơn vị thông báo với đại biểu của mình về tạm hoãn Đại hội lần này; các đầu mối liên quan công tác chuẩn bị Đại hội cũng chủ động hoãn và xử lý các nội dung khi có thông báo tiếp theo; đồng thời hướng dẫn CBNV-NLĐ thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tổng công ty.
 

M.Thảo

 

Viết bình luận

Xem các tin khác