05/12/2022 | manh.le
94 Xem 0 thích 0 Bình luận
Sáng 5/12/2022, Đảng ủy Tổng công ty VTC đã tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thành phần tham dự gồm Uỷ viên Ban ...
Sẻ chia giọt hồng - Ngày Hội hiến máu VTC 2019
320 0 0

Sẻ chia giọt hồng - Ngày Hội hiến máu VTC 2019

18/09/2019 | ngoc.vu
Tự hào là người VTC - Hãy Chuẩn VTC!
469 0 0

Tự hào là người VTC - Hãy Chuẩn VTC!

27/05/2019 | ngoc.vu