03/03/2021 | ngoc.vu
42 Xem 0 thích 0 Bình luận
Ngày 26/10/2016 Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty VTC đã ban hành quyết định số 38-QĐ/BTV về việc triển khai Đề án phát triển Văn hóa doanh nghiệp VTC; Ngày 09/3/2017, Hội đồng Thành viên Tổng công ty VTC đã ban hành Quy định về trang phục...
Sẻ chia giọt hồng - Ngày Hội hiến máu VTC 2019
39 0 0

Sẻ chia giọt hồng - Ngày Hội hiến máu VTC 2019

18/09/2019 | ngoc.vu
Tự hào là người VTC - Hãy Chuẩn VTC!
220 0 0

Tự hào là người VTC - Hãy Chuẩn VTC!

27/05/2019 | ngoc.vu