Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 sắp diễn ra

29/11/2023 | thao.truong
Thích
173 Xem 0 thích 0 Bình luận
Từ ngày 01 đến 03/12/2023 tới đây, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.100 đại biểu đại diện cho 11 triệu đoàn viên, công nhân - viên chức, người lao động Việt Nam. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước.

Những nội dung cơ bản sẽ được đưa ra tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:

- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung);
- Đề ra Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Đại hội dự kiến cho ý kiến thảo luận về 3 khâu đột phá, đồng thời tăng cường thảo luận các vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức công đoàn như:
+ Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên - người lao động;
+ Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước;
+ Tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;
+ Nâng cao chất lượng công tác nữ công; thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi của lao động nữ và trẻ em, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh;
+ Đẩy mạnh cộng tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế của Công đoàn Việt Nam;
+ Xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn
+ Nâng cao hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn, tăng cườngcông tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.
 
 
Các chương trình, nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam:

- Nghị quyết đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đến năm 2028, tầm nhìn đến năm 2030.
- Chương trình nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể giai đoạn 2023 – 2028.
- Chương trình xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
- Chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2028.
- Chương trình chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển trong bối cảnh mới, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước.

Trung tâm Truyền thông

Viết bình luận

Xem các tin khác