Hướng dẫn xóa cache trình duyệt website

12/10/2020 | ngoc.vu
Thích
3073 Xem 0 thích 0 Bình luận
Để thực hiện để xóa cache trình duyệt website, gia đình VTC có thể thực hiện các thao tác như sau:

1. Với trình duyệt Chrome
 
Bấm vào biểu tượng góc trên bên phải => Chọn Cài đặt

 
Chọn Quyền riêng tư và bảo mật => Xóa dữ liệu duyệt web

 

Chọn mục Nâng cao => Từ trước đến nay => tích chọn như hình dưới => Chọn Xóa dữ liệu
 

2. Với trình duyệt Firefox
 

Bấm vào biểu tượng góc trên bên phải => Chọn Tùy chọn
 
 
Chọn Riêng tư và bảo mật => Xóa dữ liệu
 
 

Tích chọn như hình => Chọn Xóa
 

3. Với trình duyệt Cốc Cốc
 

Bấm vào biểu tượng Cài đặt ở góc trên bên trái => Chọn Quyền riêng tư và bảo mật => Xóa dữ liệu duyệt web
 

Chọn mục Nâng cao => Từ trước đến nay => tích chọn như hình trên => Chọn Xóa dữ liệu

4. Với trình duyệt Microsoft Edge
 

Chọn biểu tượng góc trên bên phải => chọn Setting
 

Chọn Privacy, search and services => Choose what to clear
 
 

Chọn All time =>  tích chọn như hình trên => Clear now

5. Với trình duyệt Safari (máy MAC hoặc thiết bị iOS)
- Trên máy MAC:
Bước 1: Mở Safari nếu nó chưa được mở
Bước 2: Chọn Safari -> Empty Cache, và sau đó nhấp vào Empty
- Trên Windows:
Bước 1: Click on Tools (biểu tượng bánh răng) > Reset Safari...
Bước 2: Check Empty the cache (and Remove all cookies), then click on Reset
- Trên thiết bị iOS (iPhone, iPad):
Vào Settings -> Safari -> Clear History (Xóa lịch sử và dữ liệu trang web) để xoá lịch sử web
 

Và tương tự trên iPad


Trung tâm CNTT - TCT

 
 

Viết bình luận

Xem các tin khác