Thực đơn Bếp VTC tuần 3 tháng 03/2023

13/03/2023 | ngoc.vu
Thích
456 Xem 0 thích 0 Bình luận
Thực đơn Bếp ăn VTC từ ngày 13 - 17/3/2023. Thực đơn có thể thay đổi một số món do nguồn cung thị trường biến động, nhà bếp sẽ chủ động thay thế món có giá trị dinh dưỡng tương đương.
 
Bếp VTC

Viết bình luận

Xem các tin khác