Thực đơn Bếp VTC tuần 3 tháng 02/2024

19/02/2024 | thao.truong
Thích
649 Xem 0 thích 0 Bình luận
(Nhà bếp VTC trong ngày khai Xuân tại tầng 8, trụ sở 67B Hàm Long)
 
Thực đơn Bếp ăn VTC từ ngày 19 - 23/02/2024. Thực đơn theo yêu cầu của từng đơn vị và tùy ngày có thể thay đổi một số món do nguồn cung thị trường biến động, nhà bếp sẽ chủ động thay thế món có giá trị dinh dưỡng tương đương.
 
 
Truyền thông VTC

Viết bình luận

Xem các tin khác